Bed & Box

Det finns möjlighet för dig att ta med din egen häst och stalla in den i vårt gäststall medan du bor här. Kontaka oss för mer info; 073-0724779